معنی و ترجمه کلمه کوره پزخانه به انگلیسی کوره پزخانه یعنی چه

کوره پزخانه

brickwork

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها