معنی و ترجمه کلمه کوره به انگلیسی کوره یعنی چه

کوره

chimney
furnace
kiln
manhole
oven
stove

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها