معنی و ترجمه کلمه کورکورى به انگلیسی کورکورى یعنی چه

کورکورى

blinking

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها