معنی و ترجمه کلمه کوسه ماهى به انگلیسی کوسه ماهى یعنی چه

کوسه ماهى

shark

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها