معنی و ترجمه کلمه کوشش پیوسته به انگلیسی کوشش پیوسته یعنی چه

کوشش پیوسته

diligence
diligency

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها