معنی و ترجمه کلمه کوفتگى انساج به انگلیسی کوفتگى انساج یعنی چه

کوفتگى انساج

contusion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها