معنی و ترجمه کلمه کوفت به انگلیسی کوفت یعنی چه

کوفت

lues
syphilis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها