معنی و ترجمه کلمه کولر به انگلیسی کولر یعنی چه

کولر

cooler
refrigerant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها