معنی و ترجمه کلمه کوله پشتى به انگلیسی کوله پشتى یعنی چه

کوله پشتى

knapsack
pack
packsack
rucksack
swag

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها