معنی و ترجمه کلمه کومه مخروطى از علف خشک به انگلیسی کومه مخروطى از علف خشک یعنی چه

کومه مخروطى از علف خشک

hay cock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها