معنی و ترجمه کلمه کوه نوردى کردن به انگلیسی کوه نوردى کردن یعنی چه

کوه نوردى کردن

mountaineer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها