معنی و ترجمه کلمه کوچکترین واحد پول انگلیس و آمریکا به انگلیسی کوچکترین واحد پول انگلیس و آمریکا یعنی چه

کوچکترین واحد پول انگلیس و آمریکا

penny

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها