معنی و ترجمه کلمه کوچکترین واحد به انگلیسی کوچکترین واحد یعنی چه

کوچکترین واحد

morpheme

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها