معنی و ترجمه کلمه کوچکتر از اندازه معمولى به انگلیسی کوچکتر از اندازه معمولى یعنی چه

کوچکتر از اندازه معمولى

undersized

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها