معنی و ترجمه کلمه کوچکتر از معمول به انگلیسی کوچکتر از معمول یعنی چه

کوچکتر از معمول

undersized

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها