معنی و ترجمه کلمه کوچک دسته دار به انگلیسی کوچک دسته دار یعنی چه

کوچک دسته دار

hand glass

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها