معنی و ترجمه کلمه کوچ کردن به انگلیسی کوچ کردن یعنی چه

کوچ کردن

decamp
flight
immigrate
migrate
vamoose

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها