معنی و ترجمه کلمه کوک چپ و راست زدن به انگلیسی کوک چپ و راست زدن یعنی چه

کوک چپ و راست زدن

featherstitch

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها