معنی و ترجمه کلمه کوک چیزى را شکافتن به انگلیسی کوک چیزى را شکافتن یعنی چه

کوک چیزى را شکافتن

unsew

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها