معنی و ترجمه کلمه کوک کردن به انگلیسی کوک کردن یعنی چه

کوک کردن

crank
key
tune
wind

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها