معنی و ترجمه کلمه کو به انگلیسی کو یعنی چه

کو

weevil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها