معنی و ترجمه کلمه کپک قارچى به انگلیسی کپک قارچى یعنی چه

کپک قارچى

mold

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها