معنی و ترجمه کلمه کپیه و رونوشت به اندازه کوچک تر از اصل به انگلیسی کپیه و رونوشت به اندازه کوچک تر از اصل یعنی چه

کپیه و رونوشت به اندازه کوچک تر از اصل

microprint

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها