معنی و ترجمه کلمه کژ سازگار به انگلیسی کژ سازگار یعنی چه

کژ سازگار

maladjusted


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها