معنی و ترجمه کلمه کیسه زرده دور تا دور جنین به انگلیسی کیسه زرده دور تا دور جنین یعنی چه

کیسه زرده دور تا دور جنین

yolk sac


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها