معنی و ترجمه کلمه کیسه صفرا به انگلیسی کیسه صفرا یعنی چه

کیسه صفرا

gallbladder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها