معنی و ترجمه کلمه کیسه ماهى گیرى به انگلیسی کیسه ماهى گیرى یعنی چه

کیسه ماهى گیرى

fyke

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها