معنی و ترجمه کلمه کیفر شناسى به انگلیسی کیفر شناسى یعنی چه

کیفر شناسى

penology

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها