معنی و ترجمه کلمه کینه توزى کردن به انگلیسی کینه توزى کردن یعنی چه

کینه توزى کردن

venge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها