معنی و ترجمه کلمه کینه و عداوت خانوادگى به انگلیسی کینه و عداوت خانوادگى یعنی چه

کینه و عداوت خانوادگى

blood feud

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها