معنی و ترجمه کلمه کیپ کننده به انگلیسی کیپ کننده یعنی چه

کیپ کننده

tightener

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها