معنی و ترجمه کلمه کیکى به شکل قرص نان به انگلیسی کیکى به شکل قرص نان یعنی چه

کیکى به شکل قرص نان

manchet

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها