معنی و ترجمه کلمه گارانتى به انگلیسی گارانتى یعنی چه

گارانتى

warranty

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها