معنی و ترجمه کلمه گارى تک اسبه به انگلیسی گارى تک اسبه یعنی چه

گارى تک اسبه

jigger

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها