معنی و ترجمه کلمه گارى تک اسبه به انگلیسی گارى تک اسبه یعنی چه

گارى تک اسبه

jigger


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها