معنی و ترجمه کلمه گازئیل به انگلیسی گازئیل یعنی چه

گازئیل

gas oil

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها