معنی و ترجمه کلمه گازدار به انگلیسی گازدار یعنی چه

گازدار

effervescent
gaseous

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها