معنی و ترجمه کلمه گازرى کردن به انگلیسی گازرى کردن یعنی چه

گازرى کردن

launder

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها