معنی و ترجمه کلمه گاز اسید کربونیک به انگلیسی گاز اسید کربونیک یعنی چه

گاز اسید کربونیک

carbonic acid

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها