معنی و ترجمه کلمه گاز اشک آور به انگلیسی گاز اشک آور یعنی چه

گاز اشک آور

lachrymator
lacrimator
tear gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها