معنی و ترجمه کلمه گاز خنده آور به انگلیسی گاز خنده آور یعنی چه

گاز خنده آور

laughing gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها