معنی و ترجمه کلمه گاز خورشید به انگلیسی گاز خورشید یعنی چه

گاز خورشید

Helium

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها