معنی و ترجمه کلمه گاز دار به انگلیسی گاز دار یعنی چه

گاز دار

gasser
gassy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها