معنی و ترجمه کلمه گاز سنج به انگلیسی گاز سنج یعنی چه

گاز سنج

gasometer

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها