معنی و ترجمه کلمه گاز سیلندر به انگلیسی گاز سیلندر یعنی چه

گاز سیلندر

bottled gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها