معنی و ترجمه کلمه گاز شکم به انگلیسی گاز شکم یعنی چه

گاز شکم

flatus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها