معنی و ترجمه کلمه گاز متان که در معادن ذغال سنگ و باتلاقها یافت مى شود به انگلیسی گاز متان که در معادن ذغال سنگ و باتلاقها یافت مى شود یعنی چه

گاز متان که در معادن ذغال سنگ و باتلاقها یافت مى شود

marsh gas

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها