معنی و ترجمه کلمه گاز متان به انگلیسی گاز متان یعنی چه

گاز متان

firedamp

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها