معنی و ترجمه کلمه گاز متان به انگلیسی گاز متان یعنی چه

گاز متان

firedamp

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها