معنی و ترجمه کلمه گاز نئون به انگلیسی گاز نئون یعنی چه

گاز نئون

Neon

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها