معنی و ترجمه کلمه گاز گرفته به انگلیسی گاز گرفته یعنی چه

گاز گرفته

bitten

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها