معنی و ترجمه کلمه گاز گیر به انگلیسی گاز گیر یعنی چه

گاز گیر

hard bitten
snappish
snappy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها